Noblețe

Eficiență

Inițiativă

Echilibru

Școala Gimnazială Matei Basarab
Brebu

EDUCAȚIE

EFICIENȚĂ

RESPONSABILITATE